Laura Irizea

Avocat Laura Irizea

STUDII

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept (2014);
Master în economie la Academia de Studii Economice din București, MBA Romano-German în Managementul Antreprenorial (2012);
Academia de Studii Economice din București, licenta Facultatea de Administrarea Afacerilor, Departamentul German (2010).


DOMENII PRINCIPALE DE PRACTICA

Litigii – Dreptul afacerilor, Contencios administrativ, Insolventa

Copyright © 2016 Livescu & Asociatii. Toate drepturile rezervate.