FAQ – Drepturi de autor

DREPT DE AUTOR – SOFTWARE

drept de autor software

 1. Cui apartin drepturile patrimoniale de autor asupra unor programe pentru calculator?
 2. In cazul unui program pentru calculator, ce anume se protejeaza?
 3. Ce se intelege prin licenta?
 4. Ce drepturi are autorul unui program pentru calculator?
 5. In ce situatii, utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea autorului, o copie a acestuia?
 6. Un program pentru calculator poate fi reprodus pentru uzul personal sau pentru cercul unei familii fara consimtamantul autorului?
 7. Care este durata drepturilor patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator?
 8. Ce obligatii legale au persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator in Romania?
 9. Ce obligatii specifice au producatorii unor programe pentru calculator in Romania?
 10. Ce este de fapt un program pentru calculator?
 11. Ce se intelege prin sintagma „orice expresie a unui program”?
 12. Ce se intelege prin „sistem de operare”?
 13. Ce se intelege prin „program de aplicatie”?
 14. Ce se intelege prin „material de conceptie pregatitor”?
 15. Ce se intelege prin „manuale”?
 16. Ce se intelege prin „cod sursa”?
 17. Ce se intelege prin „limbaj de programare”?
 18. Ce se intelege prin „cod obiect”?
 19. Ce se intelege prin „mnemonice”? Sunt acestea protejate prin dreptul de autor?
 20. Ce se intelege prin „microcod”? Este acesta protejat prin dreptul de autor?
 21. Ce se intelege prin „look and feel”? Este acesta protejat prin dreptul de autor?
 22. Ce se intelege prin „afisajele vizuale”? Sunt acestea protejate prin dreptul de autor?
 23. Ce se intelege prin „shareware”?
 24. Ce se intelege prin „freeware”?
 25. Ce se intelege prin „careware”?

1.Cui apartin drepturile patrimoniale de autor asupra unor programe pentru calculator?
Sunt doua ipoteze:
1)Programul este creat de persoane libere de contract in mod independent.
2)Programul este creat in exercitarea sarcinilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza.
In prima ipoteza, tot mai rar intalnita in practica, drepturile patrimoniale de autor apartin realizatorilor programelor.
In cea de-a doua ipoteza, drepturile patrimoniale de autor, apartin angajatorului daca in contract nu este prevazuta nici o clauza contrara. Asadar atentie. In cazul in care in contract nu exista clauze cu privire la beneficiarul drepturilor patrimoniale de autor asupra unui program pentru calculator, se prezuma ca acestea apartin angajatorului. Pentru ca acestea sa poata apartine altor persoane trebuie prevazut expres in contract.
Av. Dan Livescu

Sus


2.In cazul unui program pentru calculator, ce anume se protejeaza?
Conform Art.72-(1) din Legea 8/1996 protectia programelor pentru calculator prin drept de autor ?include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele.?
Legea nu defineste nici unul din conceptele mentionate. Este asadar sarcina juristilor si informaticienilor, a doctrinei, sa clarifice aceste concepte a caror definire este foarte importanta pentru practica judecatoreasaca si protectia reala a programelor pentru calculator.
Av. Dan Livescu

Sus


3.Ce se intelege prin licenta?
In comertul cu programe pentru calculator, in majoritatea cazurilor, nu se realizeaza de fapt o vanzare a programului respectiv. Ceea ce se ofera este dreptul de A FOLOSI programul in anumite conditii, adica…licenta. Documentele care insotesc de un program pentru calculator cuprind de cele mai multe ori un anunt de genul „THE SOFTWARE IS LICENSED NOT SOLD” in traducere insemnand „PROGRAMUL PENTRU CALCULATOR ESTE LICENTIAT NU VANDUT”.
Legislatia romana, respectiv Art.2 din Ordonanta de Guvern nr.124/2000, cuprinde si o definitie a licentei: ?licenta programului pentru calculator – acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator pentru cesiunea unor drepturi catre utilizatorul programului si care insoteste programul.?
Licenta este asadar un contract – acord de vointa – intre titularul dreptului de autor si utilizator. Acesta insoteste programul pentru calculator si se prezinta in diverse forme. In practica, el poate fi intalnit atat sub forma scrisa binecunoscuta(pe hartie) cat si sub forma unui document digital ce apare la instalarea sau deschiderea programului. Denumirea folosita de cele mai multe ori pentru un astfel de document este „LICENSE AGREEMENT” iar in limba romana „ACORD DE LICENTA” sau „LICENTA”. Cu totii am intalnit, atunci cand am instalat sau folosit un program pentru calculator, un anunt de genul „IMPORTANT – READ CAREFULLY. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE PRODUCT” ceea ce in traducere inseamna : „IMPORTANT – CITESTE CU ATENTIE. DACA NU SUNTETI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD(CONTRACT) DE LICENTA, NU INSTALATI SAU FOLOSITI ACEST PROGRAM PENTRU CALCULATOR”. Acest anunt este urmat de textul licentei si(de multe ori) de prezentarea variantelor de optiune pentru utilizator in situatiile in care este sau nu de acord cu termenii licentei. Termenii particulari ai unei licente pot fi foarte diferiti de la un program la altul in functie de caracteristicile programului respectiv precum si de politica de licentiere a fiecarui detinator al drepturilor de autor.
Av. Dan Livescu

Sus


4.Ce drepturi are autorul unui program pentru calculator?
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
a.)reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de incarcarea, afisarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator; b.)traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator; c.)difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma, inclusiv prin inchiriere.? Aceste drepturi speciale ale autorului unui program pentru calculator se completeaza cu drepturile comune oricarui creator al unei opere intelectuale prevazute in Art.10-23 din legea mentionata.
Av. Dan Livescu

Sus


5.In ce situatii, utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea autorului, o copie a acesteia?
Fara autorizarea autorului, utilizatorul autorizat are dreptul sa faca ?o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii calculatorului.?
Av. Dan Livescu

Sus


6.Un program pentru calculator poate fi reprodus pentru uzul personal sau pentru cercul unei familii fara consimtamantul autorului?
Nu, fara consimtamantul autorului o astfel de copie nu este permisa.
De remarcat ca o astfel de copie nu este permisa de lege doar in cazul programelor pentru calculator ea fiind permisa in cazul altor opere de creatie intelectuala.
Av. Dan Livescu

Sus


7.Care este durata drepturilor patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator?
Conform Art.30 din Legea 8/1996 ?drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile pe o perioada de 50 de ani.?
Av. Dan Livescu

Sus


8.Ce obligatii legale au persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator in Romania?
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru ?completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator?, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
a)acordul titularului dreptului de autor sau al producatorului, dupa caz, pentru activitatile de distribuire, comercializare sau inchiriere;
b)informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, dupa caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul Romaniei, utilizatorilor de programe pentru calculator.? (Art.3(1),lit. a,b).
Normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calcualtor(RPC) emise de Oficiul Roman Pentru Drepturile de Autor impun persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator si obligatia sa se ?inscrie in Registrul programelor pentru calculator(RPC) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoarea a Ordonantei de Guvern nr.124/2000 sau, dupa caz de la in ceperea activitatii de producere, distribuire, comercializare sau inchiriere a programelor pentru calculator.?
Normele metodologice mentionate precizeaza de asemenea care sunt formele si informatiile ce trebuie comunicate Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
Av. Dan Livescu

Sus


9.Ce obligatii specifice au producatorii unor programe pentru calculator in Romania?
Producatorii unor programe pentru calculator, in afara obligatiilor generale prezentate mai sus, au obligatia de a comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program pentru calculator, si urmatoarele:
a)inscrisul doveditor al titularitatii drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaratia pe propria raspundere privitoare la faptul ca este autorul programelor pentru calculator;
b)modelul licentei acordate pe teritoriul Romaniei utilizatorilor de programe pentru calculator; c)un exemplar al programului pentru caculator in forma in care acesta este produs;
d)informatii referitoare la modul de acordare a licentei si modelul licentei acordate pe teritoriul altor state utilizatorilor de programe pentru calculator? (Art.1, (3) din Normele metodologice privind administrarea RPC).
Av. Dan Livescu

Sus


10. Ce este de fapt un program pentru calculator?
Desi nu exista o definitie unanim acceptata, majoritatea definitiilor cuprinse in diferite documente sau legislatii exprima in esenta acelasi lucru. Exemplu:
-Conform Legii-tip din 1978 elaborata de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, programele pentru calculator sunt „un ansamblu de instructiuni putand, din momentul transpunerii pe un suport descifrabil de catre o masina capabila sa trateze informatii, sa indice, sa execute, ori sa permita obtinerea unei functii, a unei sarcini sau a unui rezultat.”
-Conform Legii copyright-ului din 1976 cu modificarile ulterioare, in USA, programul pentru calculator reprezinta „un ansamblu de comenzi sau instructiuni care se utilizeaza direct sau indirect intr-un calculator pentru a produce anumite rezultate.” -Conform Consiliului Comunitatii Europene, Directiva 91/250/CEE din 1991, programul pentru calculator este „un ansamblu de instructiuni in scopul de a permite executarea unor functii de catre un sistem de tratare a informatiilor numit calculator.” -In Romania, Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, nu cuprinde o definitie a programului pentru calculator, precizand in schimb care este obiectul protectiei.
Av. Dan Livescu

Sus


11. Ce se intelege prin sintagma „orice expresie a unui program”?
Intelegerea sintagmei folosite de legea romana pentru a defini obiectul protectiei prin drept de autor a programelor pentru calculator presupune intelegerea a ceea ce reprezinta de fapt un program pentru calculator precum si a diferitelor modalitati, expresii in care se poate manifesta. Principalele expresii ale unui program pentru calculator sunt: sistem de operare, program de aplicatie, material de conceptie pregatitor, cod sursa, cod obiect, mnemonice, microcod, manuale, „look and feel”, afisaje vizuale, formate de intrare.
Av. Dan Livescu, Mircea Badut

Sus


12. Ce se intelege prin „sistem de operare”?
Sistemul de operare este acel program sau colectie de programe care asigura fuctionarea de baza a calculatorului precum si intermedierea dintre utilizator si calculator. Fara sistem de operare calculatorul nu poate functiona. El este cel care initiaza si deruleaza legaturile logice dintre componentele fizice(hardware) si informationale(software) a ceea ce, in limbaj curent utilizatorii numesc calculator. Exemple de sisteme de operare: Microsoft Windows 2000, UNIX, Linux, MS-DOS.
Mircea Badut

Sus


13. Ce se intelege prin „program de aplicatie”?
Programele de aplicatie sunt acele programe care transforma calculatorul intr-un instrument pentru efectuarea unui anumit tip de lucrari si/sau rezolvarea unor probleme specifice. Cu ajutorul programelor de aplicatie se efectueaza lucrari si/sau se rezolva probleme cum ar fi: prelucrarea textelor, tehnoredactare, contabilitate, analiza financiara, programe juridice, planificare, baze de date, gestionarea mesajelor, proiectare(arhitectura, inginerie), urmarirea si controlul proceselor industriale, „navigarea” prin Internet, etc. Exemple de programe de aplicatie sunt: Microsoft Word, Corel WordPerfect, Sun StarWriter, Lotus WordPro, Aldus Page Maker, Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Sun StarCalc, Adobe, Macromedia, Legis, Biblioteca Legislativa, Lege4, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, etc.
Av. Dan Livescu, Mircea Badut

Sus


14. Ce se intelege prin „material de conceptie pregatitor”?
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
-lista de specificatii si cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca/asigure programul conceput;
-descrierea modului de functionare si de rezolvare a cerintelor programului;
-scheme logice de ansamblu(sub forma grafica, textuala, simbolica sau mixta);
-scheme logice particulare;
-orice note tehnice(informatii de conceptie/proiectare) create cu scopul de a pregati/controla/derula activitatea de proiectare si de realizare a programului.
Orice program pentru calculator are la baza un material de conceptie pregatitor. Acesta este primul pas(fundamental)in realizarea unui program.
Av. Dan Livescu, Mircea Badut

Sus


15. Ce se intelege prin „manuale”?
Manualele sunt in esenta documente, tiparite sau sub forma digitala(fisiere ale programului, site-uri internet, etc) continand informatii si instructiuni referitoare la programul pe care il insotesc. Informatia din astfel de manuale poate avea drept obiect: prezentarea programului(destinatie, functii); ghid de utilizare(descrierea completa a modului de utilizare/exploatare); asistenta in timpul utilizarii programului(„help”), alte informatii referitoare la acel program.
Mircea Badut

Sus


16. Ce se intelege prin „cod sursa”?
Codul sursa este o expresie intermediara fundamentala de realizare a programului ce reprezinta traducerea unor parti din materialului de conceptie pregatitor intr-un limbaj de programare folosind regulile gramaticale ale acelui limbaj. Nu este exprimat in limbaj natural, avand un aspect criptic pentru un neprofesionist in informatica dar coerent pentru specialisti. Codul sursa reprezinta una dintre cele mai importante expresii ale unui program pentru calculator deoarece contine detaliile de realizare a programului si este folosit de programator pentru modificarea sau dezvoltarea ulterioara a programului. Este un secret pazit cu multa atentie de majoritatea companiilor de producatoare de programe pentru calculator. Codul sursa este indiscutabil protejat prin dreptul de autor si folosit ca proba, pe plan international, pentru a dovedi originalitatea unui program pentru calculator.
Av. Dan Livescu, Mircea Badut

Sus


Nota: Mircea Badut este IT consulting engineer. A publicat numeroase carti in domeniul informaticii: Informatica pentru manageri, Editura Teora, Bucuresti, 1999; Bazele proiectarii cu MicroStation, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2001; Bazele proiectarii cu Solid Edge, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2002; Informatica in management, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2003; GIS – sisteme informatice geografice: fundamente practice, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2004. Calculatorul in trei timpi (Editura Polirom, Iasi, 2001, 2003).
De asemenea a publicat numeroase articole in reviste romanesti de profil (CHIP, Net Report, PC World, CAD Report, Hello CAD FANS, ComputerWorld, PC Report, PC Magazine, My Computer, Tehnica & Tehnologie).

Copyright © 2016 Livescu & Asociatii. Toate drepturile rezervate.