FAQ – Contracte

Contracte

Contracte

 1. Ce trebuie sa cuprinda in mod necesar un contract?
 2. Care este cuantumul penalitatilor de intarziere prevazut de lege?
 3. Care ar trebui sa fie cuantumul penalitatilor de intarziere?
 4. Este obigatorie forma scrisa pentru incheierea contractelor?
 5. Care sunt consecintele autentificarii unui contract la notariat? Ce avantaje am?
 6. Ce clauze trebuie sa inscriu in contract pentru a ma proteja contra riscului de pret?
 7. Ce clauze trebuie sa inscriu in contract pentru a ma proteja contra riscului valutar?
 8. Ce clauze specifice trebuie sa cuprinda un contract de reprezentanta?
 9. Ce clauze trebuie inscrise in contract pentru a putea iesi oricand din acesta in cazul in care colaborarea nu decurge corespunzator?
 10. Negocierile cu privire la un contract s-au incheiat. Care parte redacteaza contractul scris?
 11. Ce efecte poate avea o definire vaga a obligatiilor contractuale?
 12. Ce se intampla in situatia in care marfurile livrate nu sunt conforme contractului, cumparatorul refuza receptia, iar vanzatorul intenteaza proces cerand executarea?

Contracte internationale

 1. Care este forta juridica a Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Vanzarea Internationala de Marfuri (CIVM), adoptata la Viena in 1980?
 2. Ce este mai bine in cazul unui contract international? Sa i se aplice dispozitiile CIVM sau sa se excluda aplicarea acestora?
 3. Cui i se aplica dispozitiile CIVM?
 4. In cazul unui contract de vanzare de marfuri incheiat cu un partener din USA se aplica prevederile CVIM?
 5. Ce tari au aderat la CIVM( Conventia Natiunilor Unite Privind Vanzarea Internationala de Marfuri – Viena 1980)?
 6. CIVM foloseste notiunea de „marfa” atunci cand precizeaza obiectul sau de reglementare. Prin marfa intelegem si vanzarile de servicii?
 7. Pentru un contract international caruia i se aplica CIVM, este obligatorie forma scrisa?

Contracte

1. Ce trebuie sa cuprinda in mod necesar un contract?
In primul rand, nu este recomandat a se vorbi despre „un contract” la modul general. Contractele sunt de tipuri diferite si se aplica de cele mai multe ori unor situatii particulare. Totusi, unele clauze nu trebuie sa lipseasca din nici un contract. Acestea ar fi:

 • Datele de identificare ale partilor: sediu, inregistrarea de la Registrul Comertului, persoana care reprezinta firma si in ce calitate;
 • Obiectul contractului. Precizati in mod clar ce bunuri se vand sau ce servicii se presteaza, cantitatea si calitatea acestora;
 • Pretul. Acesta trebuie sa fie determinat sau determinabil.
 • Termene. Termene de livrare-receptie, de plata, termene intermediare(pentru contractele cu prestatii succesive), alte termene ce pot caracteriza o anumita situatie particulara.
 • Livrarea-receptia
 • Penalitati de intarziere
 • Forta majora
 • Semnatura partilor

Av. Dan Livescu

Sus


2. Care este cuantumul penalitatilor de intarziere prevazut de lege?
Nu exista un cuantum legal al penalitatilor de intarziere. A existat la un moment dat Legea 76/1992 care prevedea un asemenea cuantum minim dar, aceasta lege a fost abrogata prin O.G.U. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie. Multi intreprinzatori sunt in eroare in acesta privinta si exista numeroase contracte care prevad o clauza de genul „in caz de intarziere se vor plati penalitatile prevazute de lege”. O asemenea clauza nu are nici o valoare juridica. Penalitatile de intarziere in indeplinirea obligatiilor contractuale sunt cele negociate de parti si trecute expres in contract.
Av. Dan Livescu

Sus


3. Care ar trebui sa fie cuantumul penalitatilor de intarziere?
In primul rand sa clarificam, care este scopul penalitatilor de intarziere(clauzei penale). Acestea au un dublu scop: sa determine partile sa respecte obligatiile contractuale si respectiv sa acopere eventualele pagube suferite de catre una din parti datorita nerespectarii termenelor de catre cealalta parte. Cuantumul penalitatilor de intarziere trebuie stabilit in asa fel incat sa se asigure indeplinirea acestor scopuri.
Sa analizam putin.
Un intreprinzator incorect sau aflat intr-o situatie financiara dificila va pune intotdeauna in balanta cele doua variante: sa isi indeplineasca obligatia la termen sau sa o indeplineasca cu intarziere platind chiar si penalitati. Daca va observa ca este mai rentabil pentru el sa o indeplineasca cu intarziere in cele mai multe cazuri asa va proceda.
In concluzie, la stabilirea cuantumului penalitatilor de intarziere va trebui sa aveti in vedere cel putin doua aspecte: rata dobanzilor bancare si inflatia. Cuantumul penalitatilor de intarziere va trebui sa fie mai mare decat acestea. Altfel riscati ca un partener incorect sa profite de acest fapt si sa se autofelicite pentru creditul ieftin si fara garantii „obtinut” de la dumneavoastra.
Av. Dan Livescu

Sus


4. Este obigatorie forma scrisa pentru incheierea contractelor?
Nu. Forma scrisa nu este obligatorie pentru incheierea contractelor. Numai pentru unele tipuri de contracte legea prevede forma scrisa ca o conditie necesara pentru incheierea acestora(contractul de vanzare bunuri imobile, contractul de societate).
In practica afacerilor este insa recomandat sa se incheie contract in forma scrisa(chiar daca nu este obligatoriu).
Av. Dan Livescu

Sus


5. Care sunt consecintele autentificarii unui contract la notariat? Ce avantaje am?
Principala consecinta consta in faptul ca un contract autentificat la notariat reprezinta titlu executoriu. Din punct de vedere practic, pentru dumneavoastra aceasta inseamna ca, in caz de neindeplinire a obligatiilor contractuale, puteti sa treceti direct la executarea silita a acestora. De aici rezulta si avantajul.
Dezvantajul il reprezinta costurile suplimentare reprezentate de taxele notariale.
Afacerile sunt insa diferite. In functie da caracteristicile particulare ale acestora, numai dupa o atenta analiza a riscurilor de neexecutare impreuna cu un avocat specializat, se poate lua hotararea cea mai avantajoasa.
Av. Dan Livescu

Sus


6. Ce clauze trebuie sa inscriu in contract pentru a ma proteja contra riscului de pret?
Problema riscului de pret apare atunci cand plata se face ulterior incheierii contractului. Astfel, in cazul unor contracte pe termen lung sau cu livrari succesive pot apare situatii in care pretul stabilit in contract este mai mare sau mai mic decat pretul pietei din momentul platii. Pentru a se mentine echilibrul contractului in practica internationala a afacerilor se folosesc urmatoarele tipuri de clauze:

 • Clauza de indexare a pretului – pretul contractual este legat de un etalon (o marfa de referinta sau diversi indicatori). In situatia in care, diferenta dintre pretul contractual si valoarea etalonului depaseste cuantumul stabilit de parti, pretul contractual se modifica in acelasi cuantum.
 • Clauza pretului escaladat – partile prevad in contract atat pretul la data incheierii contractului cat si modul de formare a acestuia. Acest tip de clauza va cuprinde: costurile materiilor prime si combustibilului, a fortei de munca precum si alte elemente fluctuante; costurile care nu se modifica indiferent de circumstante; ponderea costurilor in formarea pretului; cuantumul de variatie al elementelor fluctuante a carui depasire duce la modificarea pretului.
 • Clauza de revizuire a pretului – partile prevad ca, la aparitia anumitor circumstante, au dreptul de a cere modificarea pretului. In practica acest tip de clauza duce, uneori, la renegociri dificile care prelungesc durata contractului sau chiar blocheaza executarea acestuia.

Av. Dan Livescu

Sus


7. Ce clauze trebuie sa inscriu in contract pentru a ma proteja contra riscului valutar?
Problema riscului valutar se pune in situatia in care, intre momentul incheierii contractului si executarea sa apar variatii ale cursului de schimb al monedelor. Pentru acoperirea acestui risc, in practica se folosesc urmatoarele tipuri de clauze:

 • „Cosul valutar” – prin acest tip de clauza, moneda de plata stabilita in contract, nu este legata de o singura valuta ci de un „cos” de valute. In acest mod, eventualele variatii ale valutelor ce alcatuiesc „cosul valutar” se compenseaza.
 • Clauza de alegere a monedei de plata – pretul se exprima in mai multe valute iar unul dintre parteneri are dreptul de a alege moneda de plata.
 • Clauza de indexare – se prevede in contract o anumita rata de depreciere a monedei de plata ce se prevede a avea loc pana la scadenta.

Av. Dan Livescu

Sus


8. Ce clauze specifice trebuie sa cuprinda un contract de reprezentanta?
Nu exista o regula in ceea ce priveste continutul contractului de reprezentanta, afacerile care se reprezinta fiind diferite. In practica, de multe ori, contractele incheiate definesc superficial drepturile si obligatiile partilor ceea ce determina blocaje sau chiar raspunderea celui care acorda reprezentarea pentru culpe ce apartin reprezentantului. Pentru a evita astfel de situatii, la incheierea contractului va trebui sa aveti in vedere, in afara de datele de la intrebarea 1, urmatoarele (* partea care acorda reprezenatarea =principal; partea care reprezinta =agent):

 • sa se precizeze expres interdictia ca agentul sa actioneze in numele principalului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia; in situatia in care agentul actioneaza in numele principalului sa se precizeze expres care sunt actele ce le poate incheia si limitele in care poate actiona;
 • daca vanzarea produselor se va face(sau nu) in nume si pe cont propriu de catre agent;
 • cantitati minime obligatorii de vandut pe o anumita perioada(aceasta clauza are scopul de a evita infidelitatea agentului si situatia ca acesta sa faca jocul concurentei);
 • nivelul preturilor obligatorii;
 • termenele in care principalul se obliga sa livreze produsele comandate de agent;
 • modalitatea de plata a produselor livrate de principal si a comisioanelor agentului; termenele de plata;
 • cine asigura in teritoriu publicitatea pentru produsele principalului si pe cheltuiala cui; modalitatea de publicitate;
 • daca agentul asigura sau nu service gratuit cumparatorilor pentru produsele cumparate;
 • garantiile acordate de principal pentru produsele vandute; garantiile pe care agentul le acorda cumparatorilor pentru produsele vandute si obligatia ca acestea sa fie aceleasi cu cele pe care le-a primit de la principal;
 • rapoartele pe care agentul va trebuie sa le transmita periodic principalului; produse vandute, stocuri, necesar de aprovizionat, etc.
 • clauze de neconcurenta care sa oblige agentul sa nu vanda sau manufactureze produse identice sau similare cu cele ale principalului iar in situatia in care i se permite acest fapt sa nu poata fi realizat decat cu acordul scris al principalului;
 • modalitatea de comunicare intre principal si agent;
 • consecintele nerespectarii clauzelor contractuale;

Av. Dan Livescu

Sus


9. Ce clauze trebuie inscrise in contract pentru a putea iesi oricand din acesta in cazul in care colaborarea nu decurge corespunzator?
Inainte de toate trebuie precizat ca un contract reprezinta un acord de vointa intre doua sau mai multe parti, fiecare dintre acestea avand drepturi si obligatii. Iesirea dintr-un contract nu poate fi lasata doar la latitudinea uneia dintre parti in detrimentul celeilalate. In desfasurarea afacerilor exista insa situatii in care intreruperea unui contract este necesara. In acest scop pot fi prevazute anumite clauze contractuale:

 • Clauzele suspensive – aceste clauze amana intrarea in vigoare a contractului pana la realizarea anumitor conditii cum ar fi: plata avansului, ratificarea(de consiliul de administratie sau alt argan abilitat sa ratifice contractele pentru partea respectiva), obtinerea licentei, deschiderea acreditivului,etc..
 • Clauzele rezolutorii – aceste clauze permit ca, in situatia in care, una dintre parti nu isi respecta anumite obligatii, contractul sa poata fi anulat cu caracter retroactiv iar cel in culpa sa suporte pagubele. Cu titlu de exemplu aceste situatii pot fi: neeliberarea la termen a terenului pentru constructii; nelivrarea documentatiei tehnice; in cazul unor instalatii complexe nelivrarea la termen a unor parti din acestea ceea ce duce la prelungirea termenului de punere in functiune; etc
 • Clauza de forta majora – este un tip de clauza acceptat si prevazut in majoritatea tarilor. In general, prin forta majora, se intelege un eveniment imprevizibil, de neinlaturat si independent de vointa partilor cum ar fi: cutremure, inundatii sau alte evenimente de aceeasi natura.
  Precizam ca introducerea unor clauze rezolutorii care sa prevada un mod elastic de iesire din contract reprezinta una dintre problemele „delicate” care apar in cadrul negocierilor contractuale. Recomandam ca, anterior oricarei negocieri, managerul impreuna cu o echipa de specialisti si un avocat specializat in afaceri sa acorde timp pentru analiza situatiilor potentiale ce pot aparea.

Av. Dan Livescu

Sus


10. Negocierile cu privire la un contract s-au incheiat. Care parte redacteaza contractul scris?
Este intrebarea cu care se incheie orice negociere si care genereaza in general doua tipuri de atitudini:

 1. se evita redactarea contractului considerandu-se ca, din moment ce s-a cazut de acord asupra clauzelor esentiale, nu mai conteaza cine il redacteaza si prefera sa nu mai piarda timpul cu aceasta problema;
 2. se solicita redactarea contractului;
  Un manager abil stie insa ca doar cea de-a doua atitudine este in interesul sau. Chiar daca, in urma negocierilor, partile au cazut de acord cu privire la clauzele esentiale, balanta echilibrului contractului se afla in mana celui care reacteaza contractul scris.
  Un avocat cu experienta in contracte va STII CUM sa redacteze contractul astfel incat sa includa clauze care sa- i fie favorabile si care sa nu spuna nimic celeilalte parti. Chiar si in situatia in care cealalta parte dispune la randul sau de un avocat specializat in contracte, partea care redacteaza are un avantaj din situatii cum ar fi: teama ca cealalta parte sa nu se simta jignita daca i se vor solicita prea multe modificari la contract, presiunea timpului, etc.
  In concluzie, daca aveti la dispozitie un avocat cu experienta in contracte, cu capacitate de analiza si anticipare a situatiilor potentiale, a riscurilor contractului, OFERITI-VA SA REDACTATI CONTRACTUL SCRIS.

Av. Dan Livescu

Sus


11. Ce efecte poate avea o definire vaga a obligatiilor contractuale?
O definire vaga sau insuficient de explicita a drepturilor si obligatiilor partilor poate avea ca efecte aparitia blocajelor in executarea contractului. Acestea duc la intarzieri sau chiar la imposibilitatea executarii. In astfel de situatii partile recurg de obicei la renegocieri care intarzie executarea contractului. In eventualitatea ca negocierile esueaza se ajunge de multe ori sa se ceara executara silita prin justitie. Si in aceasta situatie executare silita poate deveni imposibila datorita dificultatii ca instanta sa determine vointa reala a partilor cu privire la drepturile si obligatiile acestora.
Av. Dan Livescu

Sus


12. Ce se intampla in situatia in care marfurile livrate nu sunt conforme contractului, cumparatorul refuza receptia, iar vanzatorul intenteaza proces cerand executarea?
Depinde daca partile au introdus sau nu in contract clauze cu privire la aceasta situatie. Daca au fost prevazute clauze in aceasta pivinta, se aplica acele clauze. In situatia in care aceste clauze lipsesc sau se prevede o clauza de genul „cumparatorul poate refuza receptia daca neconformitatea este semnificativa”, instanta va putea dispune executarea solicitata de vanzator daca va aprecia ca necorespunderea este nesemnificativa si ca este echitabil sa se execute contractul.
Av. Dan Livescu

Sus


Contracte internationale

1. Care este forta juridica a Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Vanzarea Internationala de Marfuri (CIVM), adoptata la Viena in 1980?
Pentru partile al caror sediu este in state care au aderat la conventie, aceasta are putere de lege. Din art. 6 rezulta insa ca dispozitiile acesteia au un caracter supletiv. Aceasta inseamna ca, partile contractante pot sa excluda aplicarea conventiei sau numai a unora dintre dispozitiile sale. Excluderea aplicarii CIVM se va putea face numai daca se prevede EXPRES in contract in mod explicit(clauze contractuale in acest sens) sau implicit(se indica o alta reglementare aplicabila contractului). Asadar, atentie.
Daca tara unde societatea dvs. are sediul, a aderat la CIVM iar dvs. nu prevedeti expres in contract(explicit sau implicit) ca excludeti aplicarea dispozitiilor acesteia, dispozitiile CIVM se aplica cu putere de lege.
Av. Dan Livescu

Sus


2. Ce este mai bine in cazul unui contract international? Sa i se aplice dispozitiile CIVM sau sa se excluda aplicarea acestora?
Depinde de caracteristicile particulare ale afacerii dvs. Retineti insa: in afaceri, in general si cu atat mai mult in afacerile internationale, UN ROL FOARTE IMPORTANT IL ARE INCREDEREA. Aplicarea dispozitiilor unei conventii internationale, adoptata de un numar foarte mare de state, care contine clauze uniforme, CREEAZA INCREDERE. Partenerul va putea fi convins mai usor de buna dvs. credinta inlaturand astfel unele blocaje in incheierea afacerilor.
Av. Dan Livescu

Sus


3. Cui i se aplica dispozitiile CIVM?
Conform art.1, CIVM: „se aplica contractelor de vanzare de marfuri intre parti care isi au sediul in state diferite: a)cand aceste state sunt state contractante;
sau
b)cand normele de drept international privat conduc la aplicare legii unui stat contractant.”
Cateva clarificari:
Partile trebuie sa cunoasca faptul ca sediul acestora este in state diferite inainte de incheierea contractului.(Art.1,al.2) Prin state contractante, in sensul CIVM, intelegem statele care adera la conventie(Art.91).
Unele state nu accepta criteriul de la litera b.). Aceste state sunt prevazute in lista publicata de UNCITRAL(Comisia Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International.
Av. Dan Livescu

Sus


4. In cazul unui contract de vanzare de marfuri incheiat cu un partener din USA se aplica prevederile CVIM?
Da. In USA conventia se aplica din 1988.
Av. Dan Livescu

Sus


5. Ce tari au aderat la CIVM( Conventia Natiunilor Unite Privind Vanzarea Internationala de Marfuri – Viena 1980)?
Conform informatiilor furnizate de UNCITRAL(Comisia Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International), pana la data de 02 noiembrie 2000, aderasera la Conventia privind Vanzarea Internationala de Marfuri(Viena 1980) 59 de state, respectiv:
Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Burundi, Canada, Chile, China, Chirghistan, Croatia, Cuba, Cehia, Danemarca, Ecuador, Egipt, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guineea, Iraq, Italia, Iugoslavia, Letonia, Lesotho, Lituania, Luxemburg, Mauritania, Mexic, Moldova, Mongolia, Norvegia, Noua Zeelanda, Olanda, Peru, Polonia, Romania, Rusia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Siria, Ucraina, Uganda, Ungaria, Uruguai, Uzbechistan, Venezuela, Zambia.
Av. Dan Livescu

Sus


6. CIVM foloseste notiunea de „marfa” atunci cand precizeaza obiectul sau de reglementare. Prin marfa intelegem si vanzarile de servicii?
CIVM nu defineste notiunea de marfa. Exista insa elemente care ne determina sa apreciem ca aceasta nu se aplica decat vanzarilor de bunuri mobile si anume:

 • Art.3, pct.2 conform caruia conventia „nu se aplica contractelor la care partea preponderenta a obligatiei partii care furnizeaza marfurile consta in furnizarea manoperei sau a altor servicii.”
 • Comentariul facut de secretariatul ONU referitor la CIVM.
 • Spiritul conventiei; modul in care aceasta trateaza problematica vanzarilor de marfuri.

Av. Dan Livescu

Sus


7. Pentru un contract international caruia i se aplica CIVM, este obligatorie forma scrisa?
Conform art. 11 din CIVM „Contractul nu trebuie sa fie incheiat, nici constatat in scris si nu este supus nici unei alte conditii de forma. El poate fi probat prin orice mijloace, inclusiv prin martori”.
Este insa recomandat, mai mult decat in cazul unui contract intern, ca acesta sa fie incheiat in forma scrisa.
Av. Dan Livescu

Sus


Copyright © 2016 Livescu & Asociatii. Toate drepturile rezervate.